Skip to content
Header - Entec ODS

ENTEC® ODS
Ozon Dispersie Systeem

Image is not available

Statisch Ozon Dispersie Systeem
Voor drinkwater- , afvalwater- en procesindustrie

Statisch Ozon Dispersie Systeem
Voor drinkwater- , afvalwater- en procesindustrie

Statisch Ozon Dispersie Systeem
Voor drinkwater- , afvalwater- en procesindustrie

Header - Entec ODS
Shadow

ENTEC® Ozon Dispersie Systeem ODS

Al vele jaren worden statische mengers ingezet in de drinkwater- en afvalwaterbehandeling om gassen op te lossen bij grootschalige toepassingen. Voor een groot deel hangt de effectiviteit van deze mengers echter af van de grootte van de gevormde gasbellen.

Dankzij de steeds hogere kwaliteitseisen die zowel door de overheid als ook eindgebruikers aan drink- en afvalwater worden gesteld, is het noodzakelijk om steeds verder te vernieuwen in deze sector. Het unieke van het ODS-systeem is dat het twee statische mengers combineert.

Typische toepassingen van de ODS-mixer:
• Beluchten van drinkwater bij het verwijderen van ijzer, magnesium en CO2
• Toevoegen van ozon bij drink- en, afvalwater gebruikmakend van ozon, lucht of ozon oxidemengsels
• Toevoegen van koolstofdioxide bij mineraalwater
• Vele soorten van gas/vloeistof mengingen bij grootschalige toepassingen
• BOD en COD-reductie

Voordelen
Hoge efficiëntie bij grootschalige toepassingen.
Lage investeringskosten.
Lage drukval.
Vormen van gasbellen onafhankelijk van hoofdstroom.
Laag energie verbruik & snelle terugverdientijd.
Propstroom eigenschappen.
Geen bewegende delen, behalve de standaard centrifugaalpomp.
Geen onderhoud, zelf reinigend, eenvoudige bediening.
Enorme verbetering van bestaande statische menger door toevoeging van zijstroom apparatuur.
Geen smalle openingen, waardoor verstoppingen kunnen ontstaan.
Compleet gesloten systeem, geen open tanks.
Wanneer een ODS-mixer toepassen?

Indien de gas- en vloeistofstromen redelijk constant zijn, zal een conventionele in-line menger bij een hoge stroomsnelheid efficiënt werken. Hierbij wordt gas in kleine bellen overgedragen. Dit is echter niet mogelijk indien men gebruik maakt van één en hetzelfde type statische menger.

Extra procesproblemen ontstaan indien de stromingssnelheden van de vloeistof en/of gas variëren. Dit heeft een direct gevolg voor de grootte van de gasbellen. Een enkelvoudige statische menger kan bij sterk variërende stromingssnelheden niet effectief ingezet worden. Bij lage snelheden neigen de bellen te groot te worden voor grootschalige toepassing en bij hoge snelheden wordt de drukval onacceptabel hoog. Het Ozon Dispersie Systeem (ODS) kent deze problemen echter niet!

Voordelen van het ODS systeem

Het ODS-systeem is speciaal ontwikkeld en ontworpen om de hierboven beschreven nadelen te voorkomen. Het systeem gebruikt twee verschillende mengers: één voor het optimaal vormen van kleine bellen en een tweede om zowel de contacttijd te verbeteren als ook de overdracht bij zeer grote vloeistof hoeveelheden zo effectief mogelijk te laten verlopen. De gasbellen worden in een zijstroom gevormd, onafhankelijk van welke variatie ook in de hoofdstroom. Veranderingen in de grootte van de hoofdstroom zullen daardoor de afmetingen van de bellen en het eindresultaat niet beïnvloeden.

Het ontwerp met een lage drukval voorziet in een zgn. propstroom overdracht situatie. Dit heeft een effectieve opname van het reeds gevormde gas/vloeistof mengsel tot resultaat. Dit is mogelijk bij een zeer lage drukval en een efficiëntie van minimaal 95%! De ODS-mixer is specifiek geschikt voor het inbrengen van zuurstof en/of ozon.