Skip to content
Header - Entec Voortstuwers

ENTEC® Voortstuwers

Image is not available

Het homogeniseren en in beweging houden van vloeistoffen met een laag energieverbruik!

Het homogeniseren en in beweging houden van vloeistoffen met een laag energieverbruik!

Het homogeniseren en in beweging houden van vloeistoffen met een laag energieverbruik!

Header - Entec Voortstuwers
Shadow
ENTEC® Voortstuwers

De voortstuwer is een vorm van een dynamische menger. Met het enige verschil dat een voorstuwer horizontaal mengt. Een “dynamische” menger zoals bijvoorbeeld de LVB series mengt verticaal. De keuze van het type menger is afhankelijk van de tank en de te mengen vloeistoffen.

Een verticale dynamische menger wordt toegepast om bijvoorbeeld vloeistoffen en gassen op de meest efficiënte wijze mengen. Een voorstuwer (horizontale menger) wordt daarentegen gebruikt voor het intensief in bevestiging brengen van grote hoeveelheden en verschillende soorten vloeistoffen. Daarnaast ook bij het homogeniseren en het voorkomen van sedimentatie.

Een zeer belangrijk criterium is de omtreksnelheid van de propeller. Voor de grote voortstuwers is hierbij de maximale tipsnelheid 6,9 m/s. Bij de kleinere direct aangedreven voortstuwers loopt dit op tot 23 m/s. Diepgaand onderzoek heeft aangetoond dat voortstuwers met een grote propeller diameter en een laag toerental, het meest vriendelijkst zijn voor biologische processen, zoals deze voorkomen in afvalwaterzuiveringen.

Algemeen kan gesteld worden dat bij gelijkblijvend vermogen voortstuwers met een propeller diameter van 2,5 m een tweemaal zo groot volume vloeistof verplaatsen als voortstuwers met een propeller diameter van slechts 0,3 m. In vele gevallen, hangt echter de keuze van een propeller diameter af van factoren zoals tankafmetingen, waaronder de bassindiepte en andere technologische eisen. Wij raden dan ook altijd aan een juiste dimensionering over te laten aan onze productspecialisten. Het vinden van de juiste en meest economische toepassing is onze uitdaging en uw winst!

Langzaam draaiend/groot pompvermogen

Deze voortstuwers zijn ontworpen voor het intensief in beweging brengen van vloeistoffen, homogeniseren en voorkomen van sedimentatie. Ook voor het intensiveren van fysische-, chemische en biologische processen zijn dit type mengers uiterst geschikt.

Mengers/voortstuwers van dit type kunnen tevens worden ingezet wanneer een zeer sterke menging wordt verlangd. In het algemeen kunnen deze voortstuwers zorgen voor een extra effect in het verwijderen en voorkomen van sedimentatie van grote vlokken en vaste stoffen.

Sneldraaiend/compacte bouw

De direct aangedreven voortstuwers produceren een sterke stroming over een relatief korte afstand. Deze worden dan ook daar ingezet waar een sterke en intensieve menging vereist is. Geschikt voor plaatsing in smalle, complexe en geometrisch moeilijk uitgevoerde tanks. In slibtanks en smalle kanalen brengen deze mengers vloeistof welke zich in dode hoeken bevindt probleemloos in beweging en voorkomen een drijflaag.

Vanwege de kleine propeller en de enkele geleiding kunnen deze voortstuwers eenvoudig op verschillende niveaus gemonteerd worden. De compacte en veelzijdige direct aangedreven voortstuwers treft u aan op afvalwater- als ook op drinkwaterinstallaties, agrarische-, chemische- en andere industriële toepassingen.

Voor een dergelijk breed toepassingsgebied worden zeer verschillende propeller geometrieën berekend om de hoogst mogelijke efficiëntie te realiseren.